Cẩm Nang

Cập Nhật Tài Khoản Cũ

 

Hiện Tại Máy Chủ Do Long Đã Chuyển Sang 1 Máy Chủ Mới

Để đảm bảo bảo mật cho Game chúng tôi yêu cầu cập nhật tài khoản chỉ chứa ký tự thường từ A-Z

Chỉ yêu cầu những tài khoản cũ đã đăng ký có chứa ký tự là chữ số mới phải cập nhật lại tài khoản

Việc này chỉ nhằm thay tên tài khoản đăng nhập game không ảnh hưởng gì đến Xu Xu Khóa đã nạp

Việc này sẽ đảm bảo cho quá trình vận hành sever được ổn định hơn

BQT Tiêu Dao Kiếm rất xin lỗi vì cập nhật này sẽ mang lại sự bất tiện đối với các vị đạo hữu