Cẩm Nang

Chiến Trường Tống – Kim

Thời Gian vs Giới Hạn Hoạt Động Tống Kim

 • Hình Thức Cừu SátBảo Vệ Nguyên Soái
 • Dùng Bản Đồ

 • Trận Tống Kim 17h00 và 23h00 Sẽ Giới Hạn: 6 nhân vật /1 PC ( cho phép tổ đội )
 • Trận Tống Kim 11h00 và 21h00 Sẽ Giới Hạn: 2 nhân vật /1 PC ( không cho phép tổ đội )
  • Thưởng x2 điểm tích lũy tống kim ở 2 trận 17h00 vs 21h00

 • Thời gian:
   10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
 • Mỗi ngày tham gia không giới hạn
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Giới hạn hoạt động Tông Kim theo khung giờ cố định
  • Trường hợp post mạng, sẽ bị xử phạt đưa lên đảo. muốn xuống đảo nộp phạt 50 knb
Phần Thưởng:

 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 1.000.000 EXP, 3 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 10 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 6.0 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 3.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 10 vạn Bạc Khóa, 15 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 6 8 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5.000.000 EXP, 7 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 20 Tiền Du Long, 2 Huyền Tinh 6.10 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 7.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 20 vạn Bạc Khóa, 25 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7, 15 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 10.000.000 exp, 15 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 30 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7. 20 điểm Uy Danh Giang Hồ ,Chiến Quốc Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờ
 • Ngoài ra, khi giết người chơi ở Tống Kim nhận thưởng random : Từ 10 ~ 50 Đồng Thường
 • Giết người chơi đạt danh hiệu Đại Tướng phe địch ( người chơi đạt 10k điểm Tống Kim sẽ có danh hiệu Đại Tướng) ” sẽ nhận được item ” Thủ Cấp Tướng Địch” (đổi tại NPC Quan Quân Nhu 1 thủ cấp được 1 vạn đồng thường