Cẩm Nang

Chuyển Cường Hóa Trang Bị

 

Điều Kiện Nhận Lượt Chuyển Cường Hóa Trang Bị

 • Chuyển Xu Nạp thành đồng vào ingame cứ : 5000 Xu sẽ nhận được 10 lần chuyển cường hóa trang bị
 • Hoàn thành nhiệm vụ Bao Vạn Đồng thứ 4000 sẽ nhận được 5 lần chuyển cường hóa trang bị
 • Hoàn thành nhiệm vụ Bao Vạn Đồng thứ 5000 sẽ nhận được 5 lần chuyển cường hóa trang bị

Cơ Chế Chuyển Cường Hóa Trang Bị

 • Nhằm Tránh tình trạng các tài khoản nạp mốc lạm dụng số lần chuyển cường hóa để up tài phú ảo nên bên mình sẽ thay đổi cơ chế chuyển cường hóa trang bị như sau

Hình Ảnh

Yêu Cầu

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\23.png
 • Phải mặc trang bị muốn nhận chuyển cường hóa vào người (F1)
 • Đối Thoại Với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Chuyển Cường Hóa Trang Bị
C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\25.png
 • Chọn loại muốn Chuyển Cường Hóa Trang Bị
C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26.png
 • Bỏ trang bị muốn rút Chuyển Cường Hóa
 • Phải cùng loại với trang bị nhận Chuyển Cường Hóa
 • Trang bị được rút Chuyển Cường Hóa yêu cầu tối thiểu phải +11
 • Nhấn Đồng Ý để hoàn thành Chuyển Cường Hóa Trang Bị