Cẩm Nang

Event trung thu

 

Cách Thu Thập Nguyên Liệu

Tham gia các hoạt động nhận túi nguyên liệu

Hoạt Động Số Lượng Nguyên Liệu ( nguyên liệu làm bánh )
Tống kim giết người 1 mạng nhận được 1 nguyên liệu
Bạch Hổ Đường Qua mỗi ải nhận 10 nguyên liệu
Tiêu Dao Cốc Qua Mỗi Ải Nhận 10 nguyên liệu
Boss Võ Lâm Cao Thủ 55 Người hạ gục nhận 10 nguyên liệu
Boss Võ Lâm Cao Thủ 75 Người hạ gục nhận 20 nguyên liệu
Boss Võ Lâm Cao Thủ 95 Người hạ gục nhận 30 nguyên liệu
Tích Lũy Điểm Tống Kim 3000 điểm / 5 cái nguyên liệu
Tích Lũy Điểm Tống Kim 5000 điểm / 7 cái nguyên liệu
Tích Lũy Điểm Tống Kim 7000 điểm / 10 cái nguyên liệu
Tích Lũy Điểm Tống Kim 10000 điểm / 12 cái nguyên liệu
Tích Lũy Điểm Tống Kim 10000 điểm / 15 cái nguyên liệu

Mở túi nguyên liệu nhận các nguyên liệu làm bánh

Bột Mì

Đường Cát

Đậu Xanh

Bình Nước

Cách Chế Tạo Bánh Trung Thu

Tại NPC Sứ Giả Sự Kiện Tại Thành Phượng Tường

Công thức Ghép “bánh trung thu đậu xanh”

1 Bình Nước + 1 Bột Mì + 1 Đường Cát + 1 Đậu Xanh + 300 tinh lực hoạt lực = 1 bánh Trung Thu Đậu Xanh (không khóa)

Sử dụng bánh trung thu đậu xanh có tỷ lệ nhận được

 • nguyên liệu làm bánh nhân thập cẩm

 • huyền tinh cấp 4 khóa
 • 2000 đồng khóa
 • 2 vạn bạc khóa
 • 2 tiền du long

Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 bánh trung thu thường

Đạt mốc sử dụng bánh trung thu thường nhận thưởng

 • Sử Dụng 200 Bánh Đậu Xanh Nhận: 200 NHHT Khóa, 1 Huyền tinh 7
 • Sử Dụng 500 Bánh Đậu Xanh Nhận: 500 NHHT Khóa, 2 Huyền tinh 7
 • Sử Dụng 700 Bánh Đậu Xanh Nhận: 7000 NHHT Khóa, 3 Huyền tinh 7
 • Sử Dụng 1000 Bánh Đậu Xanh Nhận: 1000 NHHT Khóa, 5 Huyền tinh 7

Công Thức Ghép “bánh trung thu Thập Cẩm”

1 Bình Nước + 1 Bột Mì + 1 Đường Cát + 1 Đậu Xanh + 1 nhân thập cẩm + 30000 đồng = 1 bánh trung thu thập cẩm (không khóa)

Sử dụng bánh trung thu đặc biệt có tỷ lệ nhận được

 • Huyền tinh cấp 5 khóa
 • 5 vạn bạc khóa
 • 1 vạn đồng khóa
 • 5 tiền du long
 • 50.000 EXP
 • Tỷ lệ nhỏ ra giày đoàn viên dân tộc ( bạch ngân ) random hệ random giới tính )

Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 bánh trung thu đặc biệt

Đạt mốc sử dụng bánh trung thu đặc biệt nhận thưởng

 • Sử Dụng 100 Bánh Thập Cẩm Nhận: 100 tiền du long, 1 Huyền tinh 8,1 bánh ít bát bảo
 • Sử Dụng 300 Bánh Thập Cẩm Nhận: 200 tiền du long, 3 Huyền tinh 8,1 bánh ít thập cẩm
 • Sử Dụng 500 Bánh Thập Cẩm Nhận: 300 tiền du long, 5 Huyền tinh 8, 1 bánh ít bát bảo ,1 bánh ít thập cẩm