Cẩm Nang

Lộ Trình Máy Chủ Do Long

 

Thời Gian Tính Năng – Ghi Chú
10h00 ngày 06/08/2022
 • Sever chính thứ mở Open Beta ( không reset nhân vật )
 • Mở Boss Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Hỗ trợ tân thủ cấp 70
 • Mật Tịch Môn Phái Trung
00h00 ngày 08/08/2022
 • Cho phép sử dụng rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý ( có cộng dồn)
 • Lần đầu cập nhật bảng Xếp Hạng Tài Phú

00h00 Thứ 6 Ngày

 19/08/2022

 • Sever mở Giới Hạn Cấp 89
 • Lần đầu xuất hiện Boss Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Mở hoạt động Tiêu Dao Cốc
 • Mở hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • mở hoạt động Vận Tiêu Bang Hội
 • Mở hoạt động Hoàng Thanh Tranh Bá
 • Mở tiệm bán Đồ Phổ Luyện Hóa Trang Bị Tranh Đoạt Lãnh Thổ

00h00 Thứ 6 Ngày

09/09/2022

 • Sever mở Giới Hạn Cấp 99
 • Mở hoạt động Quân Doanh
 • Lần đầu xuất hiện Boss Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Mở tính năng Bí Cảnh

00h00 Thứ 6 ngày

30/09/2022

 • Sever mở Giới Hạn Cấp 109
 • Mở tính năng Đồng Hành
 • Sử dụng Thiệp Lụa để bắt đồng hành
 • Mở bản đồ Tần Lăng
 • Mở Boss Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng
 • Mật Tịch Môn Phái Cao
Đang Cập Nhật
 • Sever mở Giới Hạn Cấp 119
 • Mở skill môn phái 110
 • Sử dụng Thiệp Bạc để bắt đồng hành trong Tiêu Dao Cốc
 • Mở Boss Hỏa Kỳ Lân
 • Mở tính năng Trang Bị Đồng Hành
 • Mở tính năng Quy Đổi : 1000 Vỏ Sò Vàng = 220 Kim Nguyên Bảo tại NPC Lễ Quan
Đang Cập Nhật
 • Tùy vào Tình Trạng Sever lúc đó sẽ tiến hành định ngày mở Giới Hạn Cấp 129