Tin Hot

Tải và Cài Đặt Game

Khai mở máy chủ Alphatest ngày 03/11/2022 | Open Beta 05/11/2022

Download Bản Patch Tiêu Dao Kiếm Thế 2009

Hướng dẫn Fix lỗi trong quá trình cài đặt và chơi game Kiếm Thế Tiêu Dao

PC đã cài đặt Kiếm Thế

Tên File Liên Kết Tải Về Ngày Cập Nhật Phiên Bản

Bản Patch

Tải Trực Tiếp

Bản Dự Phòng

 

05/11/2022

Kiếm Thế 2009 Version 1.0

Download Bản Full Tiêu Dao Kiếm Thế 2009

PC chưa cài đặt Kiếm Thế

Tên File Liên Kết Tải Về Ngày Cập Nhật Phiên Bản

Bản Full

 

Link GoogleDriver

⇓Link Fshare⇓

05/11/2022

Kiếm Thế 2009 Version 1.0

Auto PK ( sử dụng được 5 nhân vật)

Click Tại Đây ⇓Link Fshare⇓

Tải Ultraview Hỗ Trợ Từ Xa

Winrar Hỗ Trợ Giải Nén

Link Tải Ngoại Trang

Link GoogleDriver