Cẩm Nang

tài khoản và nhân vật nhận đền bù kim nguyên bảo ingamer

Danh sách tài khoản và nhân vật nhận đền bù kim nguyên bảo ingamer

TK đền bù theo ip tên nhân vật đồng đã nạp đồng còn lại số lượng nhận hỗ trợ sách KNS 100KNB/1 Tổng Số KNB sẽ nhận
anh778999999 ThánhNhọ đã đền bù
aaaaaaa TiễnDm đã đền bù
ANHMINHTRI1 xzlevanluyenxz 0 0 17 1700
anhngoc2888 xPhươngThếNgọc 0 0 2 200
anhsonpk anhsonpk 0 65 0 65
babybaby ThiênThổ đã đền bù
badausoi1 HuyBéo 150 220 6 520
chutichxa90 zChủTịchXã đã đền bù
chedoa tên không rõ 0 0 1 100
chunhancui 0oQuỷDữo0 0 30 1 130
cowbaka LucLacCowbaka đã đền bù
cuppjn123 DocNuOa đã đền bù
daiphongnb01 AnhVũ đã đền bù
dddddd XeThuHọ đã đền bù
dinosaur GọiAnhDaddy đã đền bù
doankhachai zzHảiHàzz đã đền bù
doantrihung001 ĐốtChếtMẹ đã đền bù
dongcongi NgheconI đã đền bù
dragonslh DâmDâmCôNương đã đền bù
eeeeee ToiLai đã đền bù
hauvahuy BạchCôngTử 0 19 2 219
hongkutea Dmdolonga 0 0 2 200
idkthungg PháGiới 0 0 2 200
khanhlk01 KhanhLK đã đền bù
kiemthetd ĐồTể 0 0 1 100
kodccuoi TaoBịĐiên đã đền bù
koduoc tên không rõ đã đền bù
kuquayr xxQuỳnhxx 0 0 1 100
lkhien17 quatroi 0 0 1 100
llllllll ĐốtCháy 0 0 1 100
lucyana MaVương đã đền bù
luuanhduy KiềuPhong đã đền bù
mmbkss ATrọngHP 0 50 1 150
ncdkguccii XeĐạpƠi 0 0 5 500
nguyentrung BạchLộc đã đền bù
nongdan90 zNôngDân đã đền bù
qqqqqq ChackoGionDau đã đền bù
rrrrrr 0o0NHV0o0 đã đền bù
soikaa pkwwwww đã đền bù
taolathi ĐaoThúy đã đền bù
thanhtruc10 BaSói 0 110 6 710
thptdtc1 KhangHuy đã đền bù
tienlam0 methienha 0 0 1 100
toivaem toivaem đã đền bù
trannam1 XeBenTong 0 0 1 100
trung2000 docrut đã đền bù
uuuuuuu LồnEmKhắm đã đền bù
vocanol ĐéoSợAi đã đền bù
vocanold ĐéoSợAj đã đền bù
xxxxxxxx NakKroth đã đền bù
doantrihunggggg caybanhkynang001 đã đền bù
doankhachai HảiHà đã đền bù

Trên đây là danh sách tài khoản và số knb sẽ nhận được ingame

Các bạn tại sao lại không có trong danh sách nay:

Lý do tài khoản cùng chủ sở hữu với acc đã nạp mốc

Số đồng còn lại trong ingame nhỏ hơn số đồng nạp mốc

Các bạn có thắc mắc hay khiếu nại gì xin vui long inbox fanpage để được hỗ trợ