Cẩm Nang

Tinh Lực Hoạt Lực

Điều Chỉnh THL Tại Máy Chủ Do Long

  • Máy chủ sẽ (reset )10% điểm Uy Danh Giang Hồ mỗi ngày
  • Đạt 200 điểm Uy Danh Giang Hồ được giảm giá 70% ( mua 22500 tinh lực tốn 7.5 vạn đồng/ mua 22500 hoạt lực tốn 7.5 vạn đồng )
  • Đạt 500 điểm Uy Danh Giang Hồ được giảm giá 90% ( mua 22500 tinh lực tốn 2.5 vạn đồng/ mua 22500 hoạt lực tốn 2.5 vạn đồng )
  • Đạt Mốc Nạp 2000 Vạn Đồng được giảm giá mua Tinh Lực Hoạt Lực 70% Vĩnh Viễn
  • Đạt Mốc Nạp 5000 Vạn Đông được giảm giá mua Tinh Lực Hoạt Lực 90 % Vĩnh Viễn
  • Không đạt đủ các điều kiện trên mua Tinh Lực Hoạt Lực không được giảm giá ( mua 22500 tinh lực tốn 25 vạn đồng/ mua 22500 hoạt lực tốn 25 vạn đồng )
  • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện  https://i.imgur.com/kgkUZms.jpg  Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm  https://i.imgur.com/zU1OCYf.jpg  Túi Tân Thủ mở ra để mua

Mua Tinh Lực- Hoạt Lực Phúc Lợi Như Thế nào

Điều Kiện Giá Mua TL-HL Nhận Được
Đạt 500 Điểm Uy Danh

Giảm Giá 90%

2.5000 Đồng 22500 Tinh Lực
2.5000 Đồng 22500 Hoạt Lực
Đạt Mốc Nạp 5000 Vạn Đồng

Giảm Giá 90%

2.5000 Đồng 22500 Tinh Lực
2.5000 Đồng 22500 Hoạt Lực
Đạt 200 Điểm Uy Danh

Giảm Giá 70%

7.5000 Đồng 22500 Tinh Lực
7.5000 Đồng 22500 Hoạt Lực
Đạt Mốc Nạp 2000 Vạn Đồng

Giảm Giá 70%

7.5000 Đồng 22500 Tinh Lực
7.5000 Đồng 22500 Hoạt Lực
Không Đạt Các Điều Kiện Trên

Không Giảm Giá

25.0000 Đồng 22500 Tinh Lực
25.0000 Đồng 22500 Hoạt Lực