Cẩm Nang

Uy Danh Giang Hồ

 

Khi tham gia các hoạt động trong game bạn sẽ nhận được điểm Uy Danh Giang Hồ

Các hoạt động nhận được điểm Uy Danh Giang Hồ

 • Mỗi ngày uy danh giang hồ sẽ tự động giảm 10%,
Hoạt Động Điểm Uy Danh Giang Hồ/ Ghi Chú
Bạch Hổ Đường
 • Vượt ải BHĐ 1 tầng : +2 điểm
 • Tối Đa 1 tuần : 60 điểm
Tiêu Dao Cốc
 • Vượt Ải 2 Nhận: +2 điểm
 • Vượt Ải 2 Nhận: +4 điểm
 • Vượt Ải 2 Nhận: +10 điểm
 • Vượt Ải 2 Nhận: +16 điểm
 • Mỗi Tuần Tối Đa 100 điểm
Vượt Ải Gia Tộc
 • Tiêu diệt Boss Gia Tộc Oan Phủ Minh Hồn: + 5 điểm
Trứng Du Long
 • Sử dụng nhận : +2 điểm
Truy Nã Hải Tặc
 • Tiếp nhận nhiệm vụ tại NPC Hình Bổ Đầu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 điểm, tối đa mỗi ngày 6 điểm, tối đa mỗi tuần 30 điểm
 • Uy danh chỉ nhận được khi nhận đúng nhiệm vụ theo cấp độ của nhân vật
Nhiệm Vụ Nghĩa Quân
 • Hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu tiên nhận : +5 điểm
Chiến Trường Tống Kim Tham gia đến hết trận Tống-Kim và đạt đủ điểm tích lũy Tống-Kim

 • 3.000 điểm trở lên nhận : +8 điểm
 • 5.000 điểm trở lên nhận : +10 điểm
 • 7.000 điểm trở lên nhận : +15 điểm
 • 10.000 điểm trở lên nhận : +20 điểm
 • Mỗi tuần tối đa 180 điểm
Thi Đấu Môn Phái
 • Hạng 1 nhận 30 điểm, hạng 2 đến 4 nhận 20 điểm, hạng 5 đến 8 nhận 10 điểm, hạng 9 đên 16 nhận 6 điểm
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm
Đoán Hoa Đăng
 • Nhận thưởng 30 điểm
Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 Tổ đội tiêu diệt được boss sẽ nhận được điểm Uy Danh

 • Boss 55: 2 điểm
 • Boss 75: 3 điểm
 • Boss 95: 5 điểm
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Bang hội có 1 lãnh thổ thành viên đủ 800 điểm công trạng nhận 30 điểm
Quân Doanh
 • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhận: 6 điểm
 • Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nhận: 4 điểm
Vận Tiêu Bang Hội
 • Bang hội hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu : nhân 5 điểm uy danh